CATİ - telefon sistemi

      CATİ (computer-assisted telephone interviewing) müsahibə sistemini (sorğunun telefonla keçirilməsi) ERA Marketinq Mərkəzi 2008-ci ildən etibarən tətbiq etməyə başlamışdır. 

      Telefon sorğularının keyfiyyətli keçməsi üçün xüsusi hazırlanmış  ERA CATİ Software Module  proqramı hazırlanmışdır və bu proqram bizə aşağıdaki özəllikləri təqdim edir: 

  • ATS  Modulu - bütün şəhər və rayonların telefon stansiyalarından alınan  nömrə bazası
  • Sampling Modulu - sorğu sayına əsasən nömrələrin şəhər və rayonlar arası paylanması
  • Kontrol Modulu - müsahibə zamanı məntiqi ardıcıllığı pozmayaraq və fiziki səhvlərin qarşısını almaq imkanı
  • Voice Capture Modulu - müsahibə zamanı sorğuların səsyazma vasitəsi ilə qeydə alınma imkanı
  • Zamanlama Modulu - sorğunun başlama bitmə vaxtını və müddətinin birbaşa sistemə otürülməsi. 


      CATİ sorğu sistemindən istifadə edərək nəticələrin əldə olunma zamanını sürətləndirir.