Tanınma və İstifadənin öyrənilməsi • Məhsulunuz nə dərəcədə tanınır və hansı tezlikdə istifadə edilir?
 • Rəqibləriniz ilə müqayisədə sizin şirkət imicinizin zəif və güclü cəhətlərini öyrənmək istəyirsiniz?
 • Sizin seqmentdə olan digər markaların daha çox istifadə olunma və tanınma səbəbi?
 • Sizin marka, ilk ağla gələn markadırmı?
 • Sizin şirkətin bazar payı nə qədərdir? 1. Markaın spontan və köməkli tanınması, istifadə tezliyi, həmçinin bazar payını da bu araşdırma növündə öyrənmək mümkündür
 2. Sorğular adətən planşetlər vasitəsi ilə  və ya ERA-nın Telefon Mərkəzi vasitəsi ilə həyata keçirilir
 3. Bazar payı haqqında məlumatlar masaüstü və bazar iştirakçıları/eskpertlərlə dərinləşdirilmiş sorğular əsasında toplanılır
 4. Sorğu bitdikdən sonra Data Departamenti tərəfindən GAP-məmnunluq və vaciblik, Brand Funnel, Brand Awareness and Trial tipli xüsusi analizlər tətbiq edilir

* Tanınma və istifadənin öyrənilməsi üçün ERA şirkəti tərəfindən xüsusi suallar toplusu hazırlanmışdır (Azərbaycan bazarı üçün)Bu metodologiya vasitəsilə aşağıdakı nəticələr əldə olunacaq:


 • Demoqrafik göstəricilər
 • Markanın spontan və köməkli tanınması
 • Markanın rəqiblər ilə müqayisədə bazarda olan yeri və bazar payı
 • Markanın güclü və zəif cəhətləri
 • İstifadəçilərin gözləntiləri və məmnunluğu