İmic araşdırması • İstifadəçilər arasında məhsulunuzun və ya şirkətinizin imicini öyrənmək istəyirsiniz?
 • Rəqiblərinizlə müqayisədə sizin şirkətin imicinin zəif və güclü cəhətlərini öyrənmək istəyirsiniz?
 • Sizin markanızın və rəqib markaların güclü-zəif cəhətləri nələrdir?
 • Rəqiblərinizlə müqayisədə sizin markanın mövqeyi necədir?
 • Hansı markanın imici bazarda liderdir?
 • Sizin marka hansı xarakteristikaya sahibdir? 1. Marka İmici haqqında araşdırma müştərinin ağlında olan marka haqqında yaranmış ümumi xarakteristikanı əhatə edir (istər real, istərsədə xəyali keyfiyyətlər və çatızmazlıqlar).
 2. Marka imici uzun müddətli mövzu üzərində çəkilən reklamlar vasitəsilə yaradılır və istifadəçinin təcrübəsilə öz təsdiqini tapır
 3. Sorğular adətən planşetlər vasitəsi ilə  və ya ERA-nın Telefon Mərkəzi vasitəsi ilə həyata keçirilir
 4. Sorğu bitdikdən sonra Data Departamenti tərəfindən GAP-məmnunluq və vaciblik, Brand Funnel tipli xüsusi analizlər tətbiq edilir


* Marka imicin ölçülməsi üçün ERA şirkəti tərəfindən xüsusi suallar toplusu hazırlanmışdır (Azərbaycan bazarı üçün)Bu metodologiya vasitəsilə aşağıdakı nəticələr əldə olunacaq:


 • Demoqrafik göstəricilər
 • Markanın spontan və köməkli tanınması
 • Markanın rəqiblərlə müqayisədə bazarda olan yeri
 • Markanın imici, rəqəmlə göstəricilər
 • Markanın güclü və zəif cəhətləri
 • İstifadəçilərin gözləntiləri və məmnunluğu