Segmentasiya • Müştəriləriniz kimlərdi? Hansı Sosial qrupa aiddirlər?
 • Müştərilərinizin həyat tərzi və mədəni səviyyəsi nə dərəcədədir?
 • Müştəriləriniz Sizin şirkətdən hansı yenilikləri gözləyirlər?
 • Gələcəkdə onlar Sizin şirkətə loyal müştəri olacaqlarmı?
 • Sizin müştəriləri  nə loyal edir?
 • Müştərilərinizi tanımaq istərdinizmi? Nə istədiklərini bilmək istərdinizmi?
 • Məhsul və xidmətləriniz üçün gələcək planlar hazırlamaq istəyirsiniz? 1. Üz-üzə keçirilən sorğular vasitəsi ilə Sizin şirkətin əsas satış nöqtəsinin qarşısında (əgər bu mağazadırsa) və ya Sizin məhsullardan istifadə edən şəxslər arasında sorğular keçirilir
 2. Respondentlərin demoqrafik, psixoqrafik və coğrafik göstəriciləri araşdırılır
 3. Sorğular adətən planşetlər vasitəsi ilə həyata keçirilir


* Segmentasiya ölçülməsi üçün ERA şirkəti tərəfindən xüsusi suallar toplusu hazırlanmışdır (Azərbaycan bazarı üçün)Bu metodologiya vasitəsilə aşağıdakı nəticələr əldə olunacaq:


 • Demoqrafik göstəricilər
 • Coğrafi göstəricilər
 • Psixoqrafik xarakteristika
 • Alış və isitfadə modeli
 • Alış və istifadə tarixi
 • Loyallıq indeksi
 • Gözləntiləri