Qiymət Araşdırması • Məhsulunuza düzgün qiymət  təyin edə bilmirsiniz?
 • Düşünürsüz ki, Sizin məhsul daha da baha təklif oluna bilər, amma risk etmirsiniz?
 • Rəqiblərinizlə müqayisədə Sizin  qiymətlər çox ucuzdur, amma istifadəçilər tərəfindən o qədər də yaxşı alınmır?
 • Sizin marka imiciniz məhsulunuzu təklif etdiyiniz qiymətə uyğundurmu? 1. Xüsusi modul üzrə qiymət həssaslığının təyin olunması
 2. Kartlarla müqayisə (markalar arsında) və Westendorp modeli
 3. Sorğular adətən planşetlər vasitəsi ilə keçirilir
 4. Məlumatlar həmçinin Statistika komitəsindən və digər təşkilatlardan toplanır, və əlavə olaraq bazar mütəxəssislərilə dərinləşdirilmiş intervülar keçirilir
 5. Sorğu bitdikdən sonra Data Departamenti tərəfindən GAP-məmnunluq və vaciblik, Westendorp Price Sensitivity tipli xüsusi analizlər tətbiq edilir


*Qiymət araşdırması modelinin ölçülməsi üçün ERA şirkəti tərəfindən xüsusi suallar toplusu hazırlanmışdır (Azərbaycan bazarı üçün)Bu metodologiya vasitəsilə aşağıdakı nəticələr əldə olunacaq:


 • Demoqrafik göstəricilər
 • Markanın spontan və köməkli tanınması
 • Markanın rəqiblərl ilə müqayisədə bazarda olan yeri
 • Markanın imici, rəqəmlə göstəricilər
 • Məhsulun təklif oluna biləcəyi ən maksimum və minimum olan dəyəri
 • İstifadəçilərin gözləntiləri və məmnunluğu