Fokus Qrup

Mənfi və üstün cəhətləri


      Fokus qruplar – yeni məhsul və ya xidmət nümayişi; məhsulun və ya xidmətin müəyyən xüsusiyyətlərinin təkminləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması,reklam kampaniyalarının xüsusiyyətləri; potensial müştərilərinin yeni məhsula və ya xidmətə olan reaksiyaları; promo aksiyaya yarana bilən müsbət və mənfi fikirlərini müəyyənləşməsi üçün nəzərdə tutulur.


      Fokus qrupun üstün cəhətləri:


Müxtəlif məlumatlılıq - müzakirə olunan məsələ ilə bağlı, bir neçə iştirakçı sayəsində müxtəlif məlumat əldə edilə bilər


“Qartopu effekti” – respondentin hansısa bir replikası, digər respondentdə cavab yaradır. Fərqli fikir və hansısa hadisə yada  düşür


Stimullaşdırılma – qrupun düzgün yönləndirilməsi respondentlər arasında açıq fikirlilik, sərbəstlik yaradır


Təhlükəsizlik hissi – respondentlərin bilik səviyyəsi eyni olduqlarından, kiminsə kimdənsə az bilmə hissi narahatçılıq yaratmır


Təbii reaksiyalar – respondentlər fikirlərini açıq şəkildə söyləyirlər. Hər hansı bir suala konkret cavab verilmir. Onlar nə dedilər, hansı sözlərdən istifadə etdilər, hansı tonda söylədilər, hansı sualda susdular, nə haqda fikir söyləmədilər – bütün bunlar subyektivlik dərəcəsini bildirir və hər biri qrupun faydalı təhlili üçün böyük rol oynayır


Çevik struktur – müzakirə zamanı maraqlı anlar, çətinliklər və ya anlaşılmazlıq baş verərsə, bunun üzərindən keçmədən onu dəqiqləşdirmək imkanı


Vaxt qazanma - məlumatların tez bir zamanda əldə edilməsi ( müsahibələr ilə müqayisədə)


Demoqrafiya - Respondentlər arasında aydın görünən fərqlər və bunların müəyyən edilməsi (sosial status, gəlir, mədəniyyət səviyyəsi və s.)


Həll yolu - qrupu diqqətlə müşahidə edərkən real müştərilərə çıxış imkanının yaranması, problemlərin aşkarlanması və ehtiyacların öyrənilməsi


      Fokus qrupun mənfi cəhətləri:


  • İştirakçıların bəzi mövzularda açıq danışmaqdan çəkinməsi ( intim mövzular, şəxsi gigiyena və yaxud maliyyə durumları)
  • Bir sıra vacib məsələlər zamanı moderatorun respondentləri çətinliklə anlaması (məs: daşınmaz əmlak, mebel, maşın və s.)
  • Mürəkkəb, sosial amillərin təsiri (məs: mentalitet və milli dəyərlər)
  • Müəyyən  mövzular üçün, kvotaya uyğun respondentlərin çətinliklə tapılması. Səbəb – nadir markanın istifadəçiləri, mütəxəssislər, iş adamları hansılar ki əksər vaxt biznes səfərlərdə olurlar.


Xəbərlərə abunə ol