CATİ və CAPİ

Mənfi və üstün cəhətləri


      Marketinq araşdırmaları arasında “üz-üzə sorğu” (CAPİ) və “telefonla sorğu” (CATİ) üsulları bugünkü gündə müştərilərin ən üstün bildiyi araşdırma üsüllarıdır. Hər bir üsulun öz mənfi və üstün cəhətləri vardır. Aşağıda göstərilən cədvəldə hər üsulun müxtəlif cəhətləri 5 ballıq şkala ilə dəyərləndirilib. Burada 5 - çox yaxşı, 1 isə çox pis deməkdir.CAPİ – üz-üzə sorğularCATİ - telefon sorğuları
Araşdırmanın etibarlığı
54
Çətin və alternativi çox olan sualları vermə imkanı52
Əlavə materiallardan istifadə imkanları (video, kart və s.)51
Araşdırmanın tezliyi (zaman)35
Araşdırmanın analizi54
Keyfiyyətə nəzarət55
Layihənin dəyəri (1 çox bahadır, 5 – çox ucuzdur)15


      Qiymət baxımından CATİ bir qədər ucuz və iş baxımından daha sadədir. Lakin CAPİ metodologiyasının üstünlükləri daha çoxdur, məsələn, respondentə şəkil və videoçarx göstərmək imkanı, GPS və səsyazma modulun olması və ən əsası sorğuların planşet vasitəsi ilə keçirildikdən mürəkkəb məntiqli suallar hazırlanması mümkündür. Xəbərlərə abunə ol